Pořad bohoslužeb - 25.10.2020 - 01.11.2020 - 30.týden v mezidobí.pdf

 

Od 22. října se mohou setkávat pouze 2 osoby. Bohoslužby se tedy může zúčastnit kromě kněze jen 1 osoba.

Na pohřebních či svatebních bohoslužbách je přípustná účast 10 osob.

K tomu vydal své stanovisko arcibiskup Mons. Jan Graubner: List arcibiskupa Graubnera z 23.10.2020.pdf  

 

Je možná soukromá návštěva kostela.

V kostele je nutné použít roušku.