Bohoslužby od 11. května

09.05.2020 17:36

Od pondělí 11. května se budou moci konat bohoslužby s účastní do 100 osob.

 

Z usnesení Vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 č. 490

Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod.

IV. nařizuje

d) pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:

− bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob,

− v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,

− účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,

− účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,

− v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,

− duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,

− délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,

− bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),

− je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;

stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

 

Usnesení Vlády ČR ze dne 30.04.2020 č. 490.pdf  (účinné do 17.05.2020)  

Prohlášení kardinála Duky k usnesení Vlády ČR č. 490.pdf  

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 15.05.2020.pdf (od 18.05.2020 do 24.05.2020)

Zpět