Bohoslužby od 12.10.2020

09.10.2020 20:01

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vydala vláda usnesení omezující konání bohoslužeb. Bohoslužby se může zúčastnit nejvýše 10 osob.

 

Z Usnesení vlády ČR ze dne 08.10.2020:

Vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. I. zakazuje

  1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou:

- zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,

- osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,

- osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, přičemž tyto osoby udržují odstup od jiných osob alespoň 2 metry;

s tím, že:

a) zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady.

 

Usnesení Vlády ČR č. 996 ze dne 08.10.2020.pdf

 

Zpět