Bohoslužby od 22.června

21.06.2020 14:46

Od pondělí 22. června se mohou konat bohoslužby s účastí do 1000 osob.  

 

Z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 20588/2020-9/MIN/KAN ze dne 17.06.2020:  

 

S účinností ode dne 22. června 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se zákazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se

II. omezuje

d) účast na bohoslužbě tak, že musí být dodržována následující pravidla:

  • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 1 000 osob,
  • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
  • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
  • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
  • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
  • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
  • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
  • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;

stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 17.06.2020.pdf

Zpět