Bohoslužby od 22.10.2020

21.10.2020 18:50

Od 22. října se mohou setkávat pouze 2 osoby. Bohoslužby se tedy může zúčastnit kromě kněze jen 1 osoba.

Na pohřebních či svatebních bohoslužbách je přípustná účast 10 osob.

 

K tomu vydal své stanovisko arcibiskup Mons. Jan Graubner: List arcibiskupa Graubnera z 23.10.2020.pdf  

 

Usnesení Vlády ČR č. 1021 je ke dni 22.10.2020 zrušeno.

Zpět