Bohoslužby od 8.června

04.06.2020 18:36

Od pondělí 08. června se mohou konat bohoslužby s účastí do 500 osob.     

 

Z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 20588/2020-5/MIN/KAN ze dne 02.06.2020:  

 

S účinností ode dne 08. června 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se zakazují nebo omezují slavnosti ... a jiná shromáždění 

tak, že se: 

 

II. omezuje 

 

c) účast na bohoslužbě tak, že musí být dodržována následující pravidla:

  • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 500 osob,  
  • v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,  
  • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
  • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
  • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,  
  • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,  
  • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
  • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
  • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;

 

stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

 

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 02.06.2020.pdf

Zpět