Pouť za úctu k počatému životu a nenarozené děti

16.03.2019 18:12

Otec arcibiskup Jan a farnost Napajedla vás srdečně zvou ke společné slavnosti, při které budeme děkovat za dar počatého života a prosit za nenarozené děti.  

25. března 2019 v kostele sv. Bartoloměje v Napajedlích  

17:15 adorace  

18:00 mše svatá (otec biskup Antonín) 

Po mši svaté bude následovat průvod se svícemi na hřbitov ke společné modlitbě růžence u hrobu Aničky Zelíkové.  

Pouť Anička Zelíková.pdf

Zpět