Připravuje se výmalba kostela sv. Kateřiny Alexandrijské

03.07.2016 10:28

Jsou tomu již tři roky, co během léta působili v kostele elektrikáři a zedníci.

Tehdy pracovali na nové elektroinstalaci a následných opravách omítek. V dalších letech odborníci na práci s přírodním kamenem a se štukem provedli restaurování vstupního portálu, kamenných parapetů oken v presbytáři kostela a rovněž sloupů v prostoru pod kůrem.

Letos nastal čas k výmalbě kostela. Vlastní práce proběhnou během srpna a září.

Dle smlouvy o dílo bude výmalba stát 186 764,- Kč a provádět ji bude pan Zdeněk Strnka z  Brumova-Bylnice. K zajištění potřebných finančních prostředků požádala farnost také Zlínský kraj. Náš projekt však nebyl vybrán a v dopise ze dne 22.06.2016 je uvedeno: "Důvodem neudělení podpory je dosažení nedostatečného počtu bodů získaného v průběhu hodnocení ve vazbě na alokované prostředky vyčleněné na Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek".

Obec Prusinovice podpoří výmalbu kostela finančním příspěvkem ve výši 50 000,- Kč. Velmi si této podpory vážíme a děkujeme za ni.

Dovoluji si obrátit se na všechny občany, zvláště pak na Vás, kdo patříte do římskokatolické farnosti Prusinovice, a poprosit o příspěvek na výše uvedený účel. Svůj dar můžete poslat na účet farnosti: 198 210 539/0300, nebo přinést na faru v tyto dny. V sobotu 16.7. a 20.8. v době od 8:00 do 9:00 nebo v neděli 17.7. a 21.8. v době od 9:00 do 9:45 hod., nebo od  10:45 do 11:30.

Za každý Váš dar předem velmi děkujeme. Bude Vám vystaven doklad, který lze předložit u zaměstnavatele na mzdové účtárně ke snížení základu daně.

Na závěr a pro úplnost upřesňuji, že výmalba se vztahuje pouze na jednobarevné plochy. Ornamentální a figurální výzdoby se plánované práce netýkají.

Věřím, že také díky Vaší podpoře, proběhne oslava patrocinia kostela v sobotu, 19.11.2016, v čistém a krásném prostředí farního kostela.

Kostel je posvátným místem, určeným k setkávání člověka s Bohem. Těším se na společně prožitý čas v našem "svatostánku".

P. Marek Výleta, farář


Zpět