Archiv článků

Hody v Prusinovicích

21.11.2009 17:36
Mší svatou v sobotu 21.11.2009 farnost Prusinovice oslavila patronku farnosti, svatou Kateřinu Alexandrijskou. Hostem na této slavnosti byl a homilii měl P. Radim Kuchař, novokněz.

Papež Benedikt XVI. v Brně

27.09.2009 17:35
V něděli 27.9.2009 na Moravu zavítal papež Benedikt XVI. V Brně na letišti sloužil mši svatou, kterou koncelebrovaly desítky biskupů a stovky kněží. Mše se zúčastnilo asi 120 000 věřících, mezi nimi i malá skupinka poutníků z farností P. Marka Výlety - Bílavsko, Prusinovice a Rusava. (Ve...

Společenství

25.09.2009 20:08
Společenství "Modlitby matek" se schází k modlitbám každé pondělí po mši svaté.

Z historie hnutí

25.09.2009 19:27
Hnutí Modlitby matek vzniklo v druhé polovině devadesátých let v Anglii. Veronika Walslerová spolu se svou švagrovou Sandrou tehdy psaly knihu o postavení dětí ve své zemi. Kniha obsahovala statistiky, např. kolik dětí droguje, kolik propadlo alkoholu, kolik jich je denně týraných. Hovořila o...

Společenství "Modlitby matek"

07.09.2009 21:33
V naší farnosti se vytvořilo společenství "Modlitby matek", které se schází k modlitbám každé pondělí po mši svaté.

Návštěva z Německa

01.09.2009 21:30
V sobotu 22.8.2009 navštívil naši obec P. Rupert Prusinovský, OSB, z benediktinského opatství Ottobeuren, spolu se svým otcem a svými farníky. Prohlédli si i náš kostel, kde se P. Rupert obzvláště zajímal o náhrobky svých předků, pánů z Prusinovic a Víckova.

Hody v Pacetlukách

16.08.2009 17:21
Do farnosti Prusinovice patří sousední vesnice Pacetluky, kde je kaple zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie. Právě dnes se tam tedy konala slavnostní bohoslužba ke cti Panny Marie. Mše, sloužené místním duchovním správcem P. Markem Výletou, se zúčastnila řada farníků z Pacetluk i z...

Gratulace k narozeninám.

02.08.2009 20:45
řed několika dny, 30.července 2009, oslavil P. Marek Výleta narozeniny. Přejeme mu štěstí, zdraví, hodné farníky a Boží požehnání. Tato gratulace je sice opožděná, ale to se snad vyrovná tím, že je to první slavnostní novinka těchto stránek.