Bohoslužby od 03.05.2021

07.05.2021 21:29

Z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 14601/2021-7/MIN/KAN z 29.04.2021:

 

S účinností ode dne 3. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

17. zakazují spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, … s výjimkou:

a) účasti na svatbě, …, a pohřbu, kterých se v případě vnitřních i vnějších prostor může účastnit nejvýše 15 osob.

18. stanovují následující podmínky pro výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů:

a) každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,

b) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,

c) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou členů domácnosti, rozestupy alespoň 2 metry a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.

 

Mimořádné opatření o nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 03.05.2021.pdf  

Mimořádné opatření o nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 10.05.2021.pdf

 

Zpět