Dekret Apoštolské penitenciárie k Roku svatého Josefa

17.01.2021 22:09

Apoštolská penitenciárie vydala dne 08.12.2020 dekret, kterým uděluje zvláštní odpustky.

V dekretu se mimo jiné uvádí:

"U příležitosti jubilejního Roku ke cti svatého Josefa, vyhlášeného nejvyšším pontifikem Františkem, se uděluje zvláštní dar odpustků, aby se důstojně oslavilo 150. výročí dne, kdy byl svatý Josef vyhlášen patronem katolické církve."

"Pro opětovné potvrzení všeobecného patronátu svatého Josefa v církvi uděluje tato Apoštolská penitenciárie – kromě uvedených okolností – plnomocný odpustek věřícím v Krista, kteří se pomodlí některou platně schválenou modlitbu nebo učiní úkon zbožnosti ke cti svatého Josefa, např. se pomodlí „Ad te, beate Ioseph“ [K tobě, svatý Josefe], zvlášť o výročních dnech 19. března a 1. května, o svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, v neděli svatého Josefa (v byzantské tradici), devatenáctého dne kteréhokoliv měsíce a o každé jednotlivé středě, která je podle zvyku v latinském ritu zasvěcena památce tohoto světce."

Dekret Apoštolské penitenciárie k Roku sv. Josefa.pdf  

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201218dekret-apostolske-penitenciarie-k-roku-sv-josefa

 

originál:

https://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_pro_20201208_decreto-indulgenze-sangiuseppe_la.html

 

 

Zpět