Nabídka Matice Cyrilometodějské

25.02.2019 19:17

Chvála Kristu !


dovolujeme si Vám nabídnout s 20 %ní slevou právě vydanou novinku od Mons. Josefa Hrdličky:

VŠECHNO, CO ŽIJEME S LÁSKOU
Sborník smutečních písní. Překlady a textové úpravy Mons. Josef Hrdlička.
Tento soubor skladeb určených pro pohřební liturgii obsahuje díla různých slohových období i různého obsazení. Vedle upravených děl slavných klasických autorů (např. F. Schubert, F. Mendelson-Bartholdy, J. S. Bach, A. Dvořák. B. Smetana) obsahuje i díla současných autorů (např. Z. Pololáník, F. Macek, V. Tugendlieb, M. Altrichter, P. Eben, V. Bleša). Je určen jak pro sbory, tak i pro sólisty. Sborník smutečních písní Všechno, co žijeme s láskou tedy slouží jako pomůcka pro chrámové kůry k pozvednutí liturgické úrovně pohřebních obřadů. (Brož., A4, 116 stran, cena se slevou 215,- Kč)

Dále nabízíme  s 50 %ní slevou tyto publikace pro postní dobu:

MEZIZPĚVY A OBŘADY SVATÉHO TÝDNE
Mgr. Josef Sedoník
Díky reformám II. vatikánského koncilu se mezizpěvy (responsoriální žalmy) staly nedílnou součástí liturgie. V zájmu brzkého uvedení liturgických změn do praxe přikročil již koncem 60. let příborský varhaník Mgr. Josef Sedoník k postupnému zhudebňování mezizpěvů. Dlouholetá práce byla završena jejich knižním vydáním. Podle "Misálu na každý den liturgického roku", vydaného v roce 2000, jsou v jedné publikaci mezizpěvy řazeny v tomto pořadí: nedělní cyklus A, B, C; slavnosti, svátky a památky; společné mezizpěvy. Za nimi následují zpěvy k obřadům Svatého týdne a Velikonočního třídení. (Váz., A4 na šířku, 400 stran, cena se slevou 249,- Kč)

KŘÍŽOVÁ CESTA PRO VDOVY
Mgr. Alenka Panáková. Ilustrace Mgr. Lucie Mrtvá.
Lidská samota je pro každého člověka těžkým stavem. V dnešním složitém světě ji prožívá mnoho lidí kolem nás, mezi nimi velký zástup vdov a vdovců. Mezi těmi, kteří nás učí důstojně obstát v tomto nelehkém období, stále stojí na prvním místě sám Boží Syn. Zvláštním způsobem promlouvají k osamocenému lidskému srdci zastavení křížové cesty. A tato křížová cesta je určena právě vdovám a vdovcům, ke každému zastavení je připojena ilustrace. Spojení s trpícím Kristem může ovdovělým pomoci najít nové duchovní bohatství v jejich osamoceném životě. (Brož., křídový papír, 120x190 mm, 42 stran, cena se slevou 24,50 Kč)

AVE CRUX, SPES UNICA
Zamyšlení na křížové cestě. Mons. Petr Piťha.
Mons. Petr Piťha vede člověka našich dnů k intimnímu setkání s Kristem ve vrcholném utrpení. Skrze jeho kříž nachází Krista v našich utrpeních. Zamýšlí se také nad vznikem pobožnosti křížové cesty. Předmluvu napsal Mons. Josef Hrdlička. Kniha je doplněna černobílými ilustracemi. Vyšlo s církevním schválením. (Váz., 170x240 mm, 152 strany, cena se slevou 100,- Kč)


Nabídku naleznete na tomto odkazu:
https://www.maticecm.cz/?act=nabidka&id=6c57706f5a326d6262326c736447715662705a6f5a6d303d

Tato nabídka platí do 30.4.2019

KONTAKT
mobil: 733 741 841 (církevní síť)
tel: 587 405 431
e-mail: expedice@maticecm.cz
skype: expedice.maticecm.wurmova
web: www.maticecm.cz

objednávky poštou:
Matice cyrilometodějská s.r.o.
Dolní náměstí 24
771 11  Olomouc 1

Zboží je možné zaslat poštou, nebo osobně vyzvednout na prodejně Wurmova 9 v Arcibiskupském paláci.

 

Zpět