Noční eucharistické procesí

29.04.2022 16:15

Procesí 13.05.2022.pdf

 

Slova Hyacinty, malé vizionářky z Fatimy,

která pronesla své sestřenici Lucii na smrtelném loži:

Když budeš muset hovořit, neskrývej se. Řekni všem, že Bůh nám uděluje milosti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, abychom se na ni obraceli, protože Srdce Ježíšovo si přeje, aby po jeho boku bylo uctíváno Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Ať se prosí o mír Neposkvrněné Mariino Srdce, poněvadž Bůh ho svěřil Jí. Kdybych tak mohla vložit do srdcí oheň, který cítím zde uvnitř, který mi umožňuje tolik zakoušet Srdce Ježíšovo a Srdce Mariino...

 

 Dne 13. května 2022, ve fatimský den, se koná

Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn

 Úmysly procesí:

za odčinění urážek způsobených Trojjedinému Bohu a Panně Marii,

za ochranu rodiny a manželství jako svazku muže a ženy,

za návrat lidstva k Božím přikázáním,

za pokoj a mír v lidských srdcích a na celém světě,

za brzké vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

 

Organizace poutě:

21.00 hod. - Zahájení procesí z parkoviště v Bystřici p. H. (u hřbitova) 

(Kající rozjímání při modlitbě tří růženců a po každém desátku přijetí požehnání od svátostného Spasitele)                 

00.00 hod. – Mše svatá v bazilice na Svatém Hostýnu

01.30 hod. – přibližný odjezd autobusu do Bystřice p.H. na parkoviště u hřbitova

Pro ty, kteří se nemohou pěšího výstupu zúčastnit ze zdravotních důvodů, bude připraven paralelní program v bazilice na Svatém Hostýnu od 21.30 hod.

Bude vypraven autobus, do kterého můžete nastoupit na těchto místech:

KOJETÍN - od kostela P. Marie - 19.45 hod.

KROMĚŘÍŽ - od kostela sv. Jana - 20.00 hod.

HULÍN – autobusová zastávka na nám. Míru - 20.15 hod.

HOLEŠOV - autobusové nádraží - 20.30 hod.

Zájem o autobus je nutné předem nahlásit na telefon: 606 484 928.

Po skončení programu na Svatém Hostýnu se vrací autobus stejnou trasou nazpět.

 www.veceradlo.cz

 

 Těšíme se na Vás!

 

 Za    Mariánské společenství Večeřadla Křenovice

 Markéta a Světlana

 

 

 

 

Zpět