Společenství "Modlitby matek"

07.09.2009 21:33

V naší farnosti se vytvořilo společenství "Modlitby matek", které se schází k modlitbám každé pondělí po mši svaté.

Zpět