Z historie hnutí

25.09.2009 19:27

Hnutí Modlitby matek vzniklo v druhé polovině devadesátých let v Anglii. Veronika Walslerová spolu se svou švagrovou Sandrou tehdy psaly knihu o postavení dětí ve své zemi. Kniha obsahovala statistiky, např. kolik dětí droguje, kolik propadlo alkoholu, kolik jich je denně týraných. Hovořila o osamělých dětech, o dětské prostituci, o tom, že denně telefonuje v Anglii na linku důvěry deset tisíc dětí. Když si autorky toto číslo ověřovaly, zjistily, že kapacita linky důvěry je právě jen deset tisíc. Kolik dětí by asi denně volalo o pomoc, kdyby byla kapacita větší? Veronika se Sandrou byly těmito fakty otřeseny a přemýšlely, jak své děti a vnoučata ochránit před negativními dopady života současné společnosti. Tehdy Sandru v noci vzbudil hlas: "Modli se za své děti!" Šla za Veronikou a přestože nevěděly, jak a co mají dělat, začaly se modlit každý den a to trvalo měsíc. Potom se setkaly s dalšími třemi ženami se stejnou myšlenkou. Bez jakékoliv reklamy se společné modlení maminek rozšířilo velkou rychlostí po celém světě. Skupinky, jejichž členy jsou lidé různých církví i kultur, pracují např. v Číně, Mexiku, Rusku, Americe, Francii a vytvářejí nepřetržitý proud modliteb za děti.
V České republice již působí několik set modlitebních skupin Modlitby matek, které obdržely dekret a schválení České biskupské konference pro oficiální působení. Jednou z těchto skupinek je i ta, která v březnu letošního roku začala působit v Prusinovicích na výzvu našeho pana faráře P. Marka Výlety.
Do společenství se zapojily ženy, které si uvědomily svou zodpovědnost za děti a jejich rodiny a zároveň cítily své omezené možnosti při jejich výchově a ochraně. Scházíme se jednou týdně – v pondělí po mši svaté a modlíme se za své děti, za rodiny a v prosbách se připojujeme ke všem modlícím se maminkám světa.
Cílem našich modliteb ale není "vynucení si" zázraku. Snažíme se modlitbami upevnit vlastní víru v Boha a jistotu, že se dětem a rodinám dostane všeho, co potřebují. Bůh chce, abychom uvěřili, že i přes náš pocit strachu a vědomí bezmocnosti nad našimi problémy, u něho není nic nemožné. Někdy dojde ke změně těžké situace a jindy dojde třeba ke změně pohledu na ni nebo problémy.
Celkem je ve skupince v Prusinovicích zapojeno 15 žen – matek. Nesejdeme se však vždy v plném počtu, ať z časových, zdravotních či jiných důvodů, ale snažíme se vytrvat. Jsme skupinka otevřená pro všechny matky a ženy, kterým není osud všech dětí, rodin, farností, obcí lhostejný.

 

Ladislava Mlčáková

Zpět