Informace o nás

Římskokatolická farnost Prusinovice leží v děkanátu Holešov. 

Farní kostel je zasvěcen svaté Kateřině Alexandrijské, panně a mučednici.

Farářem je P. Petr Dolák.

K farnosti Prusinovice náleží i sousední obec Pacetluky, kde je kaple zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie.